Z malé počáteční obtíže se může vyvinout závažný problém

Tak, jako je z malé zanícené ranky možné dospět až k nutnosti amputace celé končetiny, je též možné počítat s násobením obtíží a rozvoje dalších a dalších nepříjemných příznaků v případě onemocnění či dysfunkce jakékoli části lidského organismu. V těle člověka jsou totiž všechny systémy vzájemně propojeny a je-li narušeno fungování jednoho, velmi pravděpodobně tato dysbalance zasáhne do jiných orgánových soustav.

Předcházejte obtížím a svým starostem se postavte čelem

Prostata. Pro mnoho mužů funguje toto slovo jako celoživotní strašák. Pokud však pánové nezanedbávají svou hygienu, prevenci a zdravý aktivní životní styl, a pokud jsou schopni a ochotni s případnými pociťovanými obtížemi včas navštívit odborníka, nemusí se jednat o výraz, kterého by se měli automaticky obávat.