Jste dobrým nadřízeným?

Vládně na vašem pracovišti pozitivní nálada nebo roste nespokojenost? Zamysleli jste se někdy nad tím, čím je nespokojenost způsobena? Možná to bude tím, že vedení lidí není žádná legrace a ke svým podřízeným musíte přistupovat profesionálně. Učíte se svými zkušenostmi, ale hodně se můžete naučit, i díky profesionálním kurzům agentury MotivP. Například to, jak správně své podřízené motivovat, jak na jejich požadavky a nespokojenost reagovat. Negativní reakce vyvolávají další negativní emoce a nakonec zbytečné odchody zaměstnanců z firmy.

Pocit jistoty a podpory

Tak, jako v běžném životě potřebuje člověk jistotu, pocit bezpečí, oporu a podporu, tak to funguje i v pracovní oblasti. Vedení lidí je hlavně o tom své podřízené pozitivně motivovat, povzbuzovat, vyslechnout a vést je ke zdárnému cíli. Pokud toto chybí, nemůže být zaměstnanec spokojený ani pozitivně naladěný. Buďte svým podřízeným zázemím, jaké potřebují. Chvalte i vyslovte nespokojenost tak, aby to neublížilo podřízeným ani firmě. Jedině profesionálním přístupem si získáte zaměstnance.